Burger & Overheid

Over ons

De Universiteit van Amsterdam is het juridisch hart van het staats- en bestuursrecht. De sectie Staats- en bestuursrecht verzorgt bachelor-, master- en postacademisch onderwijs en verricht nationaal en internationaal onderzoek.

Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam is er voor de studenten die het recht niet zonder meer als status quo aanvaarden, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere mogelijke oplossingen. Bij ons staat centraal dat de rechtstoepassing altijd een keuze betreft, voortkomend uit de afweging van de betekenis van regelgeving tegen de betekenis van ongeschreven rechtsnormen die voor het individuele geval van belang kunnen zijn.

Onderwijs geven vanuit een maatschappelijk probleem past bij onze overtuiging dat onderwijs en onderzoek integraal met elkaar verbonden zijn. Voor ons staat een multidimensionale invalshoek voorop, waarbij niet alleen – vanuit de rechtsgrondslagen – vakgebiedoverstijgend onderzoek wordt gedaan, maar ook klassiek-juridisch onderzoek gecombineerd wordt met andere methoden van wetenschappelijk onderzoek.